SJÄLSLÄSNiNGAR

”PLEASE DO UNIVERSE A FAVOR, DON´T HIDE YOUR MAGIC”

Vi är alla en del av universum, källan, skapelsen eller vad du vill kalla det. Vi är här för att utforska & uppleva oss själva som de unika, kreativa skapelser vi är.

Det finns en djungel av metoder och verktyg för personlig utveckling, läkningsprocesser och att komma närmare sig själv, och vi är olika vad som tilltalar oss.

Jag vill bjuda in dig som längtar efter att komma i djupare kontakt med den du är, din kärna, dina unika gåvor och leva mer i ditt sanna jag. Idag lever de flesta människor långt ifrån sin fulla potential. Vi famlar i dimman av andras tyckande, vår uppväxt och samhällets normer. Vi har i generationer gjort val som går emot oss själva, så att vi tappat kontakten med oss själva och vad som är möjligt. Det här påverkar vår hälsa, energi och tillgången till vår livskraft, känslan av syfte och mening, som i sin tur påverkar oss på olika områden i våra liv.

I dessa sessioner hämtar jag information ur Akashakrönikan, en energimässig informationsportal, där ALL information om oss på själsnivå finns. Är du redo att ta emot den vackra sanningen om vem du är?

SJÄLSPROFiLSLÄSNiNG

Vilka är dina unika gåvor och vem är du på själsnivå? Vad säger ditt ursprung om dig? Du får reda på vilket sätt just DU är skapt att uttrycka och uppleva dig själv och vad du kan fokusera på för att få som mest livskraft och energi i ditt liv. Vi tar också reda på vilket livstema du har valt i detta liv och din själs specialiseringar. Det är otroligt vacker och bekräftade information som genom din ökade medvetenhet om dig själv och genom dina medvetna handlingar gör det möjligt att skapa kraftfulla förändringar på alla nivåer i ditt liv!

PRIS: 2500 kr (inkl. moms). I priset ingår mitt förarbete, samtal och presentation av din själsprofil via telefon och tillgång till inspelning av samtalet.

SOUL REALiGNMENT®

Du har kanske gjort många medvetna val och förändringar i ditt liv, provat olika metoder men känner ändå att något saknas och inte faller på plats? Upprepar du mönster som du inte kommer vidare i eller känner dig låg på livsenergi?

Alla våra val och handlingar har konsekvenser. De kan bidra till att öka livskraften eller skapar begränsningar och blockeringar, som visar sig i olika områden av livet. Det kan vi nog alla känna igen oss i. I en Soul Realignment® läsning ingår en själsprofilsläsning som beskrivs ovan, men här går vi även på djupet och tar reda på vilka blockeringar och begränsningar som hindrar dig från att nå de mål och drömmar du strävar mot. Hur och när skapades dessa blockeringar och hur kan du lösa upp dem? Detta så att kunna uppleva mer av dig och det du är här för och därmed skapa det du längtar efter. Genom att hitta orsaken bakom dina mönster och göra det omedvetna medvetet kan du göra nya val som går i linje med den du är och släppa det som tynger dig.

I denna läsning blir du medveten om vem du är på själsnivå och dina blockeringar, får en full energirensning, samt praktiska råd och ett uppföljningssamtal. Är du redo att göra nya val, uppleva dig själv fullt ut och släppa taget om det som hindrar dig?

PRIS: 4800 kr (Inkl. moms). I priset ingår mitt förarbete, din Soul Realignment® läsning via telefon, full energirensning och återställning av din själs struktur, hemläxa samt inspelning av samtalet. Du har även möjligheten att boka in ett uppföljningssamtal efter ca 4 veckor.

KOMPLETTERANDE LÄSNiNGAR

För dig som har gjort en själsprofilsläsning och/eller Soul Realignment finns mycket mer att utforska! Har du en specifik livssituation som hindrar dig, relationer som knasar sig, vill du förstå din partner och dina barn på en djupare nivå? Vill du fördjupa förståelsen om din unika själ ytterligare? Utifrån vart du befinner dig och dina behov skräddarsyr vi din läsning utifrån din intention och önskemål.

UPPFÖLJANDE SAMTAL

Vill du ha fortsatt vägledning i hur du kan välja och agera i ditt liv utifrån din unika själ så finns möjligheten att boka in uppföljande samtal via telefon så stöttar jag dig vidare på din väg. Jag är utbildad både inom Soul Realignment, vårdande samtal och existentiell vägledning. Läs mer om samtal, coaching och program HÄR.

BOKNING OCH ALLMÄNNA VILLKOR

Kontakta mig via mail för frågor, eller bokning på Luzita@dualitet.nu . Samtliga läsningar görs på distans och presenteras via telefon på överenskommen tid. Du får en inspelning av samtalet så att du har möjlighet att lyssna igen. Jag behöver vissa uppgifter om dig och påbörjar läsningen i ditt själsregister efter inkommen betalning. Ingen ångerrätt eller återbetalning när läsningen är gjord.

”Att vara i Luzitas närvaro är att känna sig älskad i varje cell. Hennes varma sätt att bemöta & hennes underbara energi gör att man kan slappna av & känna sig sedd, hörd & älskad.

”De själs- & livssituationsläsningar som Luzita gjort har verkligen öppnat upp till att se mönster i mig själv i nytt ljus, att jag kan bekräfta & erkänna dem & utifrån det börjat agera annorlunda. I & med det har jag tagit stora steg framåt i min personliga utveckling. Otroligt mycket som resonerade fullständigt på ett djupt plan. Oändligt tacksam för det som Luzita har gett mig genom hennes läsningar. Helt ovärderligt.” /J-O

Läs fler KLIENTBERÄTTELSER här