EXiSTENTiELL VÄGLEDNiNG

Inom kort kommer jag kunna erbjuda existentiell vägledning som samtalsmetod! Du kan anmäla ditt intresse via mail. Håll också utkik via nyhetsbrevet så att du inte missar något!

SYFTET ÄR ATT FINNA DJUPT MENINGSFULLA SVAR SOM TAR OSS FRAMÅT

Hur utmärker sig existentiell vägledning mot andra samtalsmetoder & terapier? Utgångspunkten & fokus i samtalsformen är livet som det är & hur vi förhåller oss till det. Det handlar om att vi är skapare av vår egen tillvaro & att vi är fria att skapa våra liv utifrån våra unika förutsättningar. Att att våga leva sitt eget liv på sitt eget sätt.

Livet består av existentiellt motsägelsefulla polariteter & paradoxer. Det kan gälla exempelvis liv & död, gemenskap & ensamhet, frihet & beroende eller mening & meningslöshet. Dessa existentiella paradoxer kan leda till dilemman, ångest & undvikande att skapa sitt eget liv. Existentiell vägledning utgår från livsproblem & din specifika livssituation.

Som vägledare är hållningen empatisk & bidrar med hopp, mod och tro. Det innebär en delaktighet i mötet, en dialog om hur livet gestaltar sig för just dig & hur du möter livet. Vi undersöker dina värden & riktning i livet i relation till dina livsproblem. Istället för att undvika att leva livet, kan vi utforska & se möjligheterna med dessa dilemman & paradoxer så att du därmed kan leva livet så som just du vill leva. Metoden utlovar inte mindre symtom & lidande, utan mer vitalitet, passion & liv!

KLIENTBERÄTTELSER