EXiSTENTiELL VÄGLEDNiNG

Inom kort kommer jag kunna erbjuda samtal i existentiell vägledning. Hör gärna av dig till mig via mail om du är intresserad av att veta mer eller anmäla ditt intresse! Prenumerera gärna på nyhetsbrevet för att inte missa några uppdateringar!

SYFTET ÄR ATT FINNA DJUPT MENINGSFULLA SVAR SOM TAR OSS FRAMÅT

Hur utmärker sig existentiell vägledning mot andra samtalsmetoder & terapier? Utgångspunkten & fokus i samtalsformen är dels relationen mellan klienten & terapeuten, som färgas av öppenhet, acceptans & empati till dig som unik människa. Innehållet är att nyfiket utforska essensen som du är & livet som det ter sig för dig & hur du förhåller dig till det. Det handlar om att vi är skapare av vår egen tillvaro & att vi är fria att skapa våra liv utifrån våra unika förutsättningar. Vi tittar på dina trossystem & sanningar & hur de färgar ditt liv. Målet är att bli mer autentisk & leva livet mera levande på sitt eget sätt.

Livet består av spänningar mellan motsägelsefulla polariteter & paradoxer. Det kan gälla exempelvis liv & död, gemenskap & ensamhet, frihet & beroende eller mening & meningslöshet. Dessa existentiella paradoxer kan leda till dilemman, ångest & undvikande att skapa sitt eget liv. I den existentiella vägledningen utgår vi från din specifika livssituation & konkreta livsproblem.

Som vägledare är hållningen empatisk & bidrar med hopp, mod & tro. Det innebär en delaktighet i mötet, en dialog om hur livet ter sig för just dig & hur du möter livet. Vi undersöker dina värden & din riktning i relation till dina livsproblem. Istället för att undvika att leva livet, kan vi utforska & se möjligheterna med dessa dilemman & paradoxer så att du därmed kan leva livet så som just du vill leva. Metoden utlovar inte i första hand mindre symtom & lidande, utan mer vitalitet, passion & liv!

Läs KLIENTBERÄTTELSER här