EXiSTENTiELL VÄGLEDNiNG

Existentiella samtal vilar på filosofisk grund. Filosofi betyder “kärlek till visdom”.

NÄR VI UTMANAR VÅR ÅNGEST, ANVÄNDER VÅR FRIHET & TAR NYA SPRÅNG STARTAR EN NY PROCESS I LIVET.

Har du hamnat i ett vägskäl, kris eller gränssituation eller står du inför en livsfråga? Har du tappat din riktning, din vilja & funderar på vad som känns meningsfullt på din livsresa? Dessa situationer, ångest & lidande ses inom den existentiella filosofin som en naturlig del av livet & en ovärderlig källa till kunskap & förändring.

I existentiell vägledning betraktas vardagliga livsfrågor & våra reaktioner på dessa som naturliga konsekvenser av att vara människa, inte som psykologiska problem. Relationen i samtalen bygger på öppenhet, acceptans & empati. Tillsammans utforskar vi nyfiket vem du är & hur livet ter sig för dig. Vi är alla skapare av vår egen tillvaro & fria att skapa våra liv utifrån våra unika förutsättningar. Målet med vägledningen är att hitta tillbaka till sig själv, sin vilja, genom vishet skapas förändring & utveckling så att du kan leva livet i din sanning, på ditt sätt.

SYFTET ÄR ATT FINNA DJUPT MENINGSFULLA SVAR SOM TAR OSS FRAMÅT

Denna metod passar bra för dig som funderar över en fråga som är kopplad till en konkret livssituation. Du anses vara expert på ditt eget liv & tillsammans utforskar vi vad som känns sant & meningsfullt för dig så att du kan träda fram & återupptäcka dig själv. Fokus i samtalen ligger på nuet med riktningen framåt, med vetskapen om att det du varit med om tidigare har format dig & dina värden, men definierar inte vem du är idag eller har möjlighet att bli. Allt är i rörelse, både den inre & yttre verkligheten. Vi möter världen som de unika människor vi är, samtidigt som vi är i relation till allt omkring oss. Målet med samtalen är att våga träda fram & välja sig själv & kunna göra reflekterade val & handlingar, så att du i framtiden kan fördjupa din resiliens, din förmåga att självständigt möta livets process.

De existentiella samtalen kan med fördel bokas tillsamman med Soul Realignment eller en själsläsning för att förstå dig själv & din livsväg ur ett bredare perspektiv. Läs mer om det här.

PRIS: 800 kr för en 60 minuters session (via zoom). Paketpris vid bokning av fler sessioner. Första samtalet är ett orienterande samtal, där vi tillsammans kommer överens om hur vi går vidare utifrån just din situation.

Maila mig för intresseanmälan & bokning.

Läs KLIENTBERÄTTELSER här