EGENVÅRD ViD PSYKiSK OHÄLSA

Genom min erfarenhet av psykiatrisk vård & gruppbehandlingar i Egenvård vid psykisk ohälsa erbjuder jag gruppverksamhet inom psykisk ohälsa till företag. Tillsammans skräddarsyr vi det som passar bäst utifrån era behov. Det kan innebära praktiska övningar i medveten närvaro/mindfulness, massage, träning i grupp, samtal om sömnhygien, känslor, behov, relationer & gränssättning eller inspiration gällande kost. Fokus ligger på att öka sin medvetenhet & att uppleva genom kropp & sinne & på så sätt bli mer delaktig i skapandet av sin verklighet & sin egen hälsa. Gruppen syftar till att minska känslan av ensamhet & utanförskap genom att dela & uppmuntra varandra i gruppen & att inse att vi alla är mänskliga, alltså helt samma & unika på samma gång.

KLIENTBERÄTTELSER