SJÄLSLÄSNINGAR

Vi ÄR ALLA EN DEL AV EXISTENSNEN, UNIVERSUM, KÄLLAN, SKAPELSEN ELLER VAD DU VILL KALLA DET & ÄR HÄR FÖR ATT UTFORSKA & UPPLEVA OSS SJÄLVA SOM DE UNIKA KREATIVA SKAPELSER VI ÄR.

Är du redo att ta ett stort steg framåt i ditt liv? Längtar du efter mer inre frihet, livsenergi & att leva ditt liv mer utifrån din själ & hjärtas sanning? Vill du återupptäcka vem du är på själsnivå?

I en själsläsning hämtas information från ditt själsregister, även kallad Akashakrönikan utifrån vart du befinner dig i ditt liv just nu. Där finns ALL information om oss på själsnivå, våra unika gåvor, tidigare val & mönster som blockerar oss från att leva fullt ut. Genom att ta del av denna praktiska & relevanta information om din själ kan du bli medveten & göra nya val i linje med ditt sanna jag. Genom din vilja till medvetna handlingar är det möjligt att skapa en kraftfull, fokuserad transformation på alla nivåer i ditt liv.

Följande läsningar genom Akashakrönikan erbjuds:

SJÄLSPROFILSLÄSNING

Vem är du på själsnivå? Vilka är dina andliga gåvor? Vad säger din själs ursprung om dig? Du får reda på vilket sätt just DU får mest livsenergi & hur du kan uttrycka det liv du är skapad för att uppleva. Du får veta om du är på rätt spår eller om du behöver göra några justeringar för att komma i linje för att uttrycka din själs sanning.

PRIS: 1800 kr (inkl. moms). I priset ingår mitt förarbete, presentation av din själsprofil via telefon, ca 30-45 minuter & inspelning av sessionen.

SOUL REALIGNMENT®

Du kanske på olika sätt har jobbat på din personliga utveckling, gjort medvetna val, lyssnat på vad som får dig att må bra, gjort förändringar i din fysiska verklighet, provat olika metoder men ändå känner att något saknas? Oavsett om du har det eller inte, upplever du brist på något sätt, eller känner du att du upprepar mönster som du inte kommer vidare i trots att du försöker?

I en Soul Realignment® läsning får du en själsprofilsläsning som beskrivs ovan, men du får också reda på vilka blockeringar & begränsningar du engagerar dig i som hindrar dig från att nå de mål & drömmar som du strävar mot. Du får reda på hur & vart dessa blockeringar skapades & vad du praktiskt kan göra i ditt fysiska, mentala & känslomässiga liv för att lösa upp dessa blockeringar. Detta för att kunna uppleva mer av ditt sanna jag & det du är här för att uppleva & skapa de resultat du längtar efter. Alla handlingar har konsekvenser, antingen ger det dig mer energi, överflöd, lycka, hälsa & lätthet, eller så skapar de begränsningar & blockeringar som leder till brist på någon nivå i tex relationer, hälsa eller ekonomi.   

Är du redo att öppna dörren & göra de val & handlingar som gynnar dig för att kunna uppleva dig själv fullt ut & släppa på det som hindrar dig?

PRIS: 3600kr (Inkl. moms). I priset ingår mitt förarbete, din Soul Realignment® läsning via telefon ca 90 minuter, full energirensning & återställning av din själs struktur, hemläxa samt inspelning av sessionen.

FASTIGHETSRENSNING

Vi dras till platser som har en energimässig matchning med oss. Det är inte ovanligt efter en Soul Realignment® läsning att vi blir känsligare för våra signaler & kan uppleva att vi kommer ur balans med vår yttre miljö. Den plats du bor på har också en frekvens som kanske inte upplevs harmonisera med dig energimässigt längre, utan drar ner din energi. I en fastighetsrensning, rensas fastigheten energimässigt från det som kan påverka din energi negativt.

PRIS: 600kr (Inkl. moms) som tillägg till din Soul Realignment® läsning. Du kan välja att göra detta i samband med din Soul Realignment® läsning med mig, eller separat efter läsningen.

UPPFÖLJANDE SAMTAL

Om du efter din läsning vill ha fortsatt vägledning hur du kan välja & agera i ditt liv utifrån din själsprofil så är du välkommen att boka in uppföljande samtal via telefon så stöttar jag dig vidare på din väg.

PRIS: 800 kr (Inkl. moms) för 45- 60 minuters uppföljande samtal, inklusive inspelning.

För bokning eller frågor kontakta mig på Luzita@dualiet.nu

ANTINGEN ÄR ALLT MAGISKT ELLER INGET. DET BEROR PÅ DITT PERSPEKTIV

Läs KLIENTBERÄTTELSER här