F.I.K.A.

Cirkel där vi tillsammans på ett lekfullt sätt utforskar livets olika dimensioner.

Längtar du efter ett sammanhang där du kan träffa likasinnade och utforska mer av livets olka dimensioner? Om du befinner dig i närheten av Eskilstuna är detta något för dig! Vi ses under 4 torsdagar i en lättsam, utforskande cirkel och skapar och upplever i flöde.

Under dessa träffar kommer vi bl.a att meditera, och på olika sätt möta oss själva, varandra och livets olika dimensioner. Vi bjuder på lättare fika och ses centralt i Eskilstuna.

FYSISKT– Hur kan vi utforska vår kontakt med kroppen, sinnen, signaler, behov, gränser? Hur kan vi lära känna oss själva mer & hur vi interagerar med omvärlden?

INTELLEKTUELLT- Är vi våra tankar? Kan vi iaktta våra tankar utan att identifiera oss med dem?

KÄNSLOMÄSSIGT- Vad är känslor? Hur kan vi möta, lösa upp & frigöra oss från det som inte längre tjänar oss?

ANDLIGT- Vad är andlighet? Är vi en del av något större? Hur kan vi ta kontakt med vår intuition, vårt ”högre jag” & därmed öka vår medvetenhet? Vilka gåvor & förmågor har jag? Hur kan vi känna en större tillit & tilltro i livet?

Martina & Luzita har under många år var för sig & tillsammans på många olika sätt utforskat personlig utveckling, andlighet, intuition & hur detta kan integreras för att leva ett mer levande liv i kontakt med oss själva & andra. Nu vill vi bjuda in fler att utforska tillsammans med oss. Vi kommer båda med våra unika gåvor & vill utforska & upptäcka mer tillsammans med dig!

Investering: 950 kr för alla 4 tillfällen, inklusive lättare fika.

Datum: Håll utkik för nästa kursstart!