12 veckor av Systerskap & Gudinnekraft

Välkommen till programmet för djupare kontakt med din sanning och intuition genom att öppna upp portalen till din egen sensualitet som källan till din egen livskraft. Här låter du dig själv leva, andas och vara hela du!

Födelsen av den nya världen sker först inom dig innan den kan ske i världen utanför dig.

Vi vill bjuda in dig till att bli medveten om din essens, din själ och skapa en kärleksfull och hälsosam relation med dig själv och därmed också med andra.

Vi är här för att hjälpa dig att ta kontakt med din inre visdom och din feminina kraft. Vi guidar dig till djupare kontakt med din egen kompass. Det är din egen sanning som gör dig fri och låter dig leva i din gudomlighet. Det ger dig en känsla av frihet, inspiration och tacksamhet i nuet.

Kontakten med din sensualitet är ett sätt att leva och andas i världen. Hur du rör din kropp när du går nedför gatan, hur du gör poesi av att dricka en kopp kaffe. Det handlar om hur du älskar dig själv och hur du väcker ett minne av det heliga av att vara kvinna och att du är portalen till livet och all existens.

De här 12 veckorna är för dig som:

Vill få en djupare insikt om vem du är så att du kan minnas att du är gudomlig. Allt varit. Fortfarande är.

Vill utforska hur det känns i kroppen att leva mer i och röra dig i livet utifrån din feminina energi.

Vill skapa en trygg, grundad och stabil kärleksrelation med dig själv. Du är kärlek. Därmed kan du aldrig förlora eller sakna kärlek. Dessa 12 veckor kommer hjälpa och stötta dig att känna den kärleken i din egen energi. Det är livskraften som redan finns i din kropp.

Vill komma i kontakt och våga utrycka din kvinnliga sårbarhet och galenskap. Livets dualitet. Hur du är både ljus och mörker och allt det är tillåtet och lika värdigt av din kärlek.

Vet att vi just nu är inne i en tid av stor förändring och vill komma i kontakt med något djupare tillsammans med andra kvinnor som delar samma känslighet.

Innehåll:

Under dessa 12 veckor kommer du att få ett individuellt samtal med Luzita eller Liselotte där vi presenterar vem du är på själsnivå och din själs gåvor utifrån din själs register (Akashakrönikan). Det ger dig en djupare förståelse för vem du är så att du kan acceptera dig själv och börja älska dig själv exakt för den du är.

Vi kommer även att ha samtal i grupp online varannan vecka där vi möts och delar vart vi befinner oss utifrån olika teman såsom självkärlek, intuition, njutning, tillit & andlighet.

Du kommer även att vara en del av en sluten facebookgrupp där vi i gruppen delar med oss vad som händer inom oss under tidens gång. I gruppen kommer det även ingå kraftfulla övningar. Vi kommer att dela med oss av ett smörgåsbord av vad som har varit hjälpsamt för oss så att du kan hitta dina egna guldkorn och börja använda i din vardag.

Investering: 7777 kr

Kursstart: Första gruppsamtalet är den 29/3, och programmet avslutas den 7/6. Vi kommer att boka in ditt individuella samtal med din själsläsning så snart du gjort din anmälan och du kommer också att få tillgång till Facebookgruppen, så att vi kan bekanta oss med varandra.

Anmälan: luzita@dualitet.nu

I Facebookgruppen Dualitet, nyfiken på… finns samtal i två delar där vi, Luzita och Liselotte pratar om vår resa in i den feminina energin och hur vi kom i kontakt med vår andlighet och hur informationen om oss från vår Akashakrönika påverkat oss.